Obnovené

V oblasti chemického priemyslu zabezpečujeme obnovu a opätovné použitie veľkoobjemových vakov na sypké materiály (big bag/jumbo bag) prostredníctvom našej pobočky Worldbag. Tento postup je v súlade s víziou spoločnosti LC Packaging o trvalej udržateľnosti, čo sa vzťahuje aj na 100% recyklovateľnosť.

Pobočka Worldbag bola založená v roku 1996 v Almere a jej činnosť spĺňa požiadavky smernice ISO 14001. Obnova vakov sa začína ich prevzatím od vás, našich zákazníkov. Po úvodnej prehliadke ich vyčistíme. Potom dôkladne skontrolujeme, či nie sú znečistené a poškodené. Následne ich uzatvoríme a poskladáme podľa požiadaviek našich zákazníkov. Označíme ich, aby bolo možné ich vysledovať. Každý vak ešte raz prekontroluje pracovník kontroly kvality. Naši zákazníci pracujú najmä v nasledujúcich oblastiach: optické vlákna, živice, zeolity, polyméry, spomaľovače horenia a oxid titaničitý.

Vďaka prísnym postupom môžeme garantovať bezpečné opätovné používanie vašich vakov pri nižších nákladoch a trvalo udržateľnom spôsobe práce. Je to náš jedinečný postup, ktorý vám umožňuje objednať si u nás nové, ako aj obnovené veľkoobjemové vaky spoločnosti LC Packaging.

Vlastnosti:

  • Vhodné pri vakoch s bezpečnostným faktorom 6:1 a 8:1
  • Nevhodné na balenie potravín
  • Nevhodné na balenie nebezpečných látok
  • Vyzbierame vaky za vás
  • Licencia na medzinárodnú prepravu odpadov

Supporting your products

 
© 2019 LC Packaging