Chemikálie

Preprava, skladovanie a vykladanie chemikálií si vyžaduje odborný a starostlivý prístup. Či už potrebujete zabaliť petrochemické alebo agrochemické produkty, spoločnosť LC Packaging vám s radosťou ponúkne vhodné a bezpečné riešenie.

Efektívna spolupráca pre nás predstavuje zdieľanie podstaty, skúsenosti a odbornosti s našimi zákazníkmi. Výrobcovia titánových produktov, polymérov, dioxidu, vláken, pigmentov, práškových náterov, živíc, detergentov, práškového uhlíka, medziproduktov, granulátov, pesticíd a iných produktov sa už vydali našou cestou. Chcete svoje chemikálie prepravovať, skladovať alebo vykladať bezpečne? Vyplňte tentokontaktný formulár! Kontaktujeme vás čo najskôr.

Supporting your products

 
© 2019 LC Packaging