Spoločnosť LC Packaging predstavuje program Vízia udržateľnosti do roku 2022

01 jún 2017

Skupina LC Packaging zrýchľuje svoj záväzok udržateľnosti spustením svojej prvej dlhodobej vízie udržateľnosti pre rok 2022: Niet času na odpad. V rámci stratégie spoločnosti LC Packaging rásť zodpovedne táto nová vízia poskytuje spoločnosti LC Packaging dlhodobý rámec na vedenie všetkých udržateľných rozhodnutí a nastavenia cieľov v rámci organizácie.

GR spoločnosti LC Packaging, Lucas Lammers:
„Naše balenia sú prínosom pre jednotlivcov a komunity na svete, pričom chránia environmentálne a ekonomické investície do produktov a prispievajú k hospodárskemu rozvoju a sociálnemu blahu uľahčením distribúcie a dodávky výrobkov na trh. Súčasne sme si plne vedomí negatívnych následkov, aké môže výroba, obstaranie prepravy a likvidácia našich obalov mať na životné prostredie a komunity na celom svete. Sme presvedčení, že ako spoločnosť musíme prevziať zodpovednosť za tento vplyv.“ 

„Preto sa všetci v spoločnosti LC Packaging snažíme zahrnúť všetky zainteresované strany do svojho poslania poskytnúť udržateľné riešenia balení pri súčasnom minimalizovaní vplyvu na životné prostredie a odpadu z cenných produktov a obohacovať komunity, v ktorých pôsobíme.“

Globálne ciele
Prostredníctvom udržateľnej stratégie a súvisiacich činností spoločnosť LC Packaging prispieva k cieľom globálneho udržateľného rozvoja OSN (SDG): programu pre udržateľný rozvoj do roku 2030 prijatého svetovými lídrami v septembri 2015. Okrem toho si spoločnosť LC Packaging sama stanovila 14 cieľov na 5 rokov rozdelených do štyroch takzvaných oblastí záväzku.

Ciele v oblasti udržateľnosti spoločnosti LC Packaging sú vymedzené vo Vízii udržateľnosti do roku 2022 spoločnosti LC Packaging. 

Pozrite si nasledujúce video, ktoré vysvetlí našu víziu za 2 minúty:  

 

Supporting your products

 
© 2019 LC Packaging