Výhody veľkoobjemových vakov

Veľkoobjemové vaky, ktoré sa označujú aj ako big bagy, bulk bagy alebo jumbo bagy, sú ideálnym riešením pre krátkodobé skladovanie a prepravu sypkých a voľne ložených produktov. Takýmito produktmi môžu byť prášky, nerastné rudy, agregáty a iné materiály. Veľkoobjemové vaky majú veľmi nízku váhu, ich používanie je bezpečné a sú dostupné v rôznych verziách. V 90 % prípadov vyrábame veľkoobjemové vaky pre zákazníkov na objednávku. Berieme pri tom do úvahy požiadavky na násypný a výsypný systém, hydroscopické vlastnosti a hustotu produktov, na ktoré sú určené. Vaky majú objem do 3 metrov kubických udržia váhu až niekoľko ton. Okrem toho môžete vaky po ich profesionálnej obnove použiť opakovane alebo ich môžete recyklovať, a to až 100 % ich materiálu. Vo väčšine prípadov nie je potrebné použiť druhotný obal (ako napríklad rohový stojan, baliacu sieť alebo palety), a preto sú tieto vaky najvýhodnejším dostupným obalovým materiálomPozrite si aj naše video BIGBAGSFORYOU v ktorom vysvetľujeme všetky výhody našich veľkoobjemových vakov.

Výhody vakov v skratke:

  • Veľkoobjemové vaky unesú až tisícnásobok svojej váhy
  • Vďa rôznym systémom na manipuláciu nie je potrebný druhotný obal
  • Ušetríte náklady na uskladnenie. Prázdne vaky zaberú len málo miesta.
  • Vďaka potlači môžu vaky slúžiť aj ako mobilné billboardy a môžu uvádzať základné informácie o produkte
  • Vynikajúca možnosť na minimalizáciu odpadov (hmotnosť obalu na prepravovanú tonu).
  • Možnosť recyklácie alebo obnovy vakov
  • Vaky môžeme dodať ušité na mieru a prispôsobené vašim výrobným postupom a výrobe vašich zákazníkov.

Supporting your products

 
© 2019 LC Packaging